Yr får betre nedbørvarsel

Yr får betre nedbørvarsel

90-minuttars nedbørvarsel på Yr blir endå meir treffsikre når Meteorologisk institutt og NRK i dag tar i bruk observasjonar frå private nedbørmålarar. Yr får betre nedbørvarsel Magne Velle 6.9.2021 90-minuttars nedbørvarsel på Yr blir endå meir treffsikre når Meteorologisk institutt og NRK i dag tar i bruk observasjonar frå private nedbørmålarar. Privatpersonar sine vêrobservasjonar gir dermed verdi til Yr, og Yr gir verdi tilbake i form av meir presise nedbørvarsel. Endringa på Yr skjer måndag 6. september og gjeld tenesta “Nedbørvarsel”, som i ein graf viser forventa nedbør for dei komande 90 minutta. I tillegg til data som er samla inn av...
Klimaprofil Møre og Romsdal 2021

Klimaprofil Møre og Romsdal 2021

Utrag fra raporten om vårt område: Anbefaler og lese heile raporten link er nederst. Klimaprofilene gir for hvert fylke et kortfattet sammendrag av klima og forventede endringer i: temperatur, nedbør og overvann, vindforhold, snøforhold, vannføring og flom, tørke, isgang, ulike skredtyper, havnivå og stormflo. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning        NCCS report no. 2/2021 Klimaendringane vil i Møre og Romsdal særleg føre til behov for tilpassing til kraftig nedbør og auka problem med overvatn; endringar i flaumforhold og flaumstorleikar; jordskred og flaumskred, samt havnivåstiging og stormflo. 1. Klimaet og klimaendringar i Møre og Romsdal Det er store skilnader i...
Frå laurdag kveld til søndag føremiddag er det venta vindkast frå ein sørvestleg retning på 25-32 m/s.

Frå laurdag kveld til søndag føremiddag er det venta vindkast frå ein sørvestleg retning på 25-32 m/s.

Kraftig vind – Regn – Møre og Romsdal. Lørdag 14 sep: Sørvest stiv kuling på kysten, forbigående minkende på Nordmøre om ettermiddagen. Lørdag kveld økning til sørvest liten storm. Regnbyger, fra sent om ettermiddagen regn. Søndag15 sep: Sørvestlig liten storm på kysten, om kvelden vestlig liten storm. Regn og regnbyger.