Viktigheita med stråling skjold/hus for temp/fuktighet sensor for å få rett sensor data.

Sammenligning av Fem Temp/fuktighet sensor stråling skjold/hus. En kort sammenligning av temperaturavlesninger i to passivt ventilert og tre vifte ventilerte sol stråling skjold under forhold med lite vind og relativt høy sol stråling. Gammelt eller nytt, så er prinsippet det samme i dag. _________________________________________________ KRAV VED ETABLERING AV AUTOMATISKE VÆRSTASJONER I NORGE.